Prehlásenie prevádzkovateľa o spracúvavaní osobných údajov

Prevádzkovateľ KRYCIE PLACHTY s.r.o. so sídlom Bernolákova 452 Jablonica, 906 32, IČO: 50028855 ako prevádzkovateľ webového sídla http://krycieplachty.sk/ (ďalej len „prevádzkovateľ“), že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú zákonné spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľ ďalej zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, … Čítať ďalej Prehlásenie prevádzkovateľa o spracúvavaní osobných údajov